Ford Fiesta 1,6 ST** Stage 2 | Putkisto | Eibach | Recaro |